1. Betydning av "polynomial" - ordforråd - begrepet sammensatt av koeffisient, variabel, grad, Et generelt polynom av grad n i x. (00:00-05:25)

2. En funksjon definert som et polynomisk uttrykk, verdi av funksjonen med argument 2 (refererer til MatRIC video "Funksjonsbegrepet") - representerer funksjonen i symboler og som en graf. Forklaring av "nullpunkter"(05:25-14:26)

" />

Polynomfunksjoner

07.10.2015

1. Betydning av "polynomial" - ordforråd - begrepet sammensatt av koeffisient, variabel, grad, Et generelt polynom av grad n i x. (00:00-05:25)

2. En funksjon definert som et polynomisk uttrykk, verdi av funksjonen med argument 2 (refererer til MatRIC video "Funksjonsbegrepet") - representerer funksjonen i symboler og som en graf. Forklaring av "nullpunkter"(05:25-14:26)