Eksponential- og logaritmefunksjoner

07.10.2015

Innhold

1. Forklaring av eksponentielle funksjoner, i symboler og med grafisk illustrasjon når basisnummeret er større enn ett. (00:00-04:07)

2. Når basenummeret ligger mellom 0 og 1 i symboler og grafisk representasjon (04:07-07:33).

3. En generell eksponentielle funksjon. (07:33-10:10)

4. Hver eksponentielle funksjon kan omskrives med 'e' (Euler-nummer) som basisnummer. (10:10-12:40)

5. Den inverse funksjonen til den eksponentielle funksjonen er logaritmen, grafisk representasjon som refleksjonen i linjen y = x. (12:40-16:00)

6. Hver logaritmisk funksjon kan omskrives i forhold til den naturlige logaritmen ln. (16:00-18:26)