Funksjonsalgebra og omvendte funksjoner

07.10.2015

Innhold

1. Hvordan bygge en ny funksjon fra to eller tre gitt funksjoner:(00:00-05:45).

2. Sammensetning av to funksjoner (symbol for sammensetning 'o' ring) (05:45-11:36).

3. Identitetsfunksjon (11:36-13:24).

4. Inverse funksjoner, betydning og i symboler (13:24-18:06) .

5. Eksempel på å finne en invers av en gitt funksjon (18:06-26:17).

6. Begrensningsdomene for at den inverse funksjonen skal eksistere (26:17-30:35).

7. Eksempel på å finne en invers funksjon. (30:35-35:47)