ABC-formelen

07.10.2015

(00:00-09:25) Considers the formula for solving quadratic equations and different values of the discriminant with graphical meanings of the cases when the discriminant is positive, zero or negative. (09:25-22:18) derives the formula for solving quadratic equations using the completing the square procedure.

02-Grunnleggende mengdelære og algebra

1 Mengder 6:48
2 Mengdeoperasjoner 8:47
3 Tallmengder 9:17
4 Kvadratsetningene 11:54
5 Å fullføre kvadratet 10:00
6 ABC-formelen 22:18
7 Brøkregning 22:02
8 Implikasjon og ekvivalens 10:29
9 Røtter 11:09
10 Regning med røtter 13:36
11 Ligninger 18:44
12 Polynomligninger og faktorisering 13:35
13 Polynomdivisjon 16:55
14 Ulikheter 21:21