Eksempelvideo: Potenser og røtter

07.10.2015

1.Eksempler hvordan regne med potenser og rot utrykk. Forskjellige måter. (00.00-04.56)

2.Fårekling av et komplekst rasjonalt numerisk uttrykk (04.56-10.59)