Potenser med rasjonale og reelle eksponenter

30.09.2015

1.Endrer regler for arbeid med potens (se video «Potens og potensregler») (00.00-02.30)

2.En n-te rot av a (når n er et oddetall og når n er et partall) Eksempler (02.30-08.52)

3.En potens med eksponenten er en brøk. Eksempel (08.52-12.45)

4.Eksempler når eksponenten er irrasjonal tall (12.45-16.43)

Oppsummering potensreglene til reelle eksponentene ta med irrasjonaltall (16.43-19.36)