Digitalt seminar om digital matematikk-undervisning

28.05.2020

MatRIC_seminar_27.mai

Farhad Radmehr 00:00-20:00
Tom Lindstrøn 20:00-38:00
Tor Kristian Grandalen 38:00-48:00
Torstein Kastberg Nilssen 48:00-58:00

Tor Grandalen.pdf
Farzad Radmehr.pdf
Tom Lindstrøm.pdf

00 MatRIC Resources

1 Digitalt seminar om digital matematikk-undervisning 58:31