Bruk av induksjonsbevis til summen av en endelig geometrisk rekke

28.01.2017