Aritmetiske rekker

09.05.2016

08-Følger og rekker

1 Følger og rekker 12:42
2 Aritmetiske rekker 13:10
3 Geometriske rekker 13:16
4 Harmonisk Rekke 10:09