Overgang fra matematikk i videregående skole til matematikk på universitetet

"Transition from upper secondary school mathematics to university mathematics"

MatRIC presentation (in Norwegian) at the 2016 annual conference of Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen [Norwegian Centre for Mathematics education] by:

Simon Goodchild (UiA), Frode Rønning (NTNU), Margret Osk Vidisdottir (NTNU),
Maiken Berthelsen (NTNU) and Morten Brekke (UiA).

NTNU: Norwegian University of Science and Technology

UiA: University of Agder

MatRIC_novemberkonferansen 2016.pdf