Programme

Monday 5 November

Litt om algoritmisk tenkning, kan programmering bidra til å fornye fagene?

Orientering om eksisterende visualiseringer / simuleringer Undervisningsopplegg/oppgaver i SimReal, JavaScript, Python, Jupyter og Matlab

Enkel input, tekst, tall og variable i Python Sammenligning med tall og variable i matematikk Vi anbefaler at deltagerne i programmeringskurset bruker Python 3.7 i en Spyder omgivelse, noe som kan installeres via Anaconda. Grunnen er at vi da er helt uavhengig av nett under kurset (etterhvert fins det svært gode nettbaserte omgivelser som for eksempel Trinket). Instruksjoner for hvordan dette gjøres har vi laget på https://uio-profag.github.io/pages/01_bli_klar/bli_klar.html

Beslutninger og løkker i Python Valg og iterasjoner i matematikk Vi anbefaler at deltagerne i programmeringskurset bruker Python 3.7 i en Spyder omgivelse, noe som kan installeres via Anaconda. Grunnen er at vi da er helt uavhengig av nett under kurset (etterhvert fins det svært gode nettbaserte omgivelser som for eksempel Trinket). Instruksjoner for hvordan dette gjøres har vi laget på https://uio-profag.github.io/pages/01_bli_klar/bli_klar.html

Modellering med funksjoner og plotting i Python Modellering i matematikk og naturfag Vi anbefaler at deltagerne i programmeringskurset bruker Python 3.7 i en Spyder omgivelse, noe som kan installeres via Anaconda. Grunnen er at vi da er helt uavhengig av nett under kurset (etterhvert fins det svært gode nettbaserte omgivelser som for eksempel Trinket). Instruksjoner for hvordan dette gjøres har vi laget på https://uio-profag.github.io/pages/01_bli_klar/bli_klar.html

Tuesday 6 November

Innlesing av data i Python Numeriske metoder og store datasett Vi anbefaler at deltagerne i programmeringskurset bruker Python 3.7 i en Spyder omgivelse, noe som kan installeres via Anaconda. Grunnen er at vi da er helt uavhengig av nett under kurset (etterhvert fins det svært gode nettbaserte omgivelser som for eksempel Trinket). Instruksjoner for hvordan dette gjøres har vi laget på https://uio-profag.github.io/pages/01_bli_klar/bli_klar.html

Hvordan kan vi undervise programmering? Vi anbefaler at deltagerne i programmeringskurset bruker Python 3.7 i en Spyder omgivelse, noe som kan installeres via Anaconda. Grunnen er at vi da er helt uavhengig av nett under kurset (etterhvert fins det svært gode nettbaserte omgivelser som for eksempel Trinket). Instruksjoner for hvordan dette gjøres har vi laget på https://uio-profag.github.io/pages/01_bli_klar/bli_klar.html

Oppsummering Diskusjon Veien videre