For programme and registration click here.

Mike Askew is Distinguished Professor, Mathematics Education Division, University of the Witwatersrand, Johannesburg.

He has a long experience in mathematics education research and teacher education. He was Professor of Mathematics Education at King's College, University of London. A former primary school teacher, he now researches, speaks and writes on teaching and learning primary mathematics. For the Academic year 2006/07 he was Visiting Distinguished Scholar at City College, City University New York. He has also held the position of Adjunct Professor of Education at Monash University, Melbourne Australia.

Mike has written extensively both for teachers and the research community. His books include 'Teaching Primary Mathematics: a guide for students and newly qualified teachers', 'Recent Research in Mathematics Education' (with Dylan Wiliam), and 'The Numeracy File' (with Sheila Ebbutt). He and Sheila also devised and wrote the innovative mathematics scheme, 'Numeracy Focus'. He regularly writes for professional journals and magazines including 'Teach Primary' and 'Junior Education'.

Mike led the writing of the influential research report 'Effective Teachers of Numeracy in Primary Schools' (Teacher Training Agency) and has directed many research projects including 'Raising Attainment in Numeracy' and 'Mental Calculations: Interpretations and Implementation' (both funded by the Nuffield Foundation). He was deputy director of the five-year Leverhulme Numeracy Research Programme that examined teaching, learning and progression in number from age 5 to age 11. The findings from these and other research has influenced policy both in England and abroad.

Mike is constantly in demand, nationally and internationally, for his entertaining and incisive conference talks. His expertise has led to consultancies in Australia, South Africa and Chile, as well as with the Qualifications and Curriculum Authority and the National Numeracy Strategy in England. He has delivered keynote addresses at several international conferences including, Denmark, New Zealand, Portugal and Namibia. He is a founding director of BEAM, a publishing house specialising in producing support materials for teachers of primary mathematics.

Mike has taught at all levels in higher education – Undergraduate to Doctoral – at three traditional universities, as well as 'at distance' through the Open University.

Mike is particularly interested in making research findings on teaching and learning accessible to teachers. This has led to Mike going back in classrooms to teach and check out research findings for himself.

He is also a skilled magician.

(The above text is copied from Mike Askew's home page)

Hanan Mohamed Farouk Abdelrahman is 2017 Homboe prize winner.

The following is taken from the citation for the award, see https://holmboeprisen.no/

Hanan Mohamed Abdelrahman er lærer ved Lofsrud ungdomsskole i Oslo. Hun har et brennende engasjement for matematikkundervisning og for at alle elever skal lykkes i faget. Hun vektlegger sterkt at hver enkelt elev skal mestre og forstå matematikken.

Hanans undervisningsfilosofi bygger på at alle kan mestre matematikk. Hun stiller krav til elevene, utfordrer dem og forventer at de gjør en innsats. Hun setter seg inn i og forstår hvordan elevene tenker og hva de sliter med, og hun gir veiledning til den enkelte ut fra deres forutsetning. Hun leter stadig etter nye innfallsvinkler for å hjelpe elevene til å forstå, og hun anerkjenner deres egne tanker, forslag og kreativitet. Hun får elevene til å anstrenge seg slik at de får mestringsfølelse og tro på seg selv, og svært mange elever mestrer faget bedre. Elever og foreldre framhever omsorgen og entusiasmen hun legger i å hjelpe den enkelte. Hanan mestrer å finne nøkkelen til motivasjon hos hver enkelt slik at elevene ønsker å utvikle forståelse for den matematikken de arbeider med.

Hanan har en solid faglig innsikt. Hun har mastergrad i grunnskoledidaktikk med fordypning i matematikk, og holder på med videre matematikkstudier. Hun har mange års erfaring som lærer, og jobber målrettet med tilpasset opplæring og for å heve elevenes resultater og karaktersnitt i matematikk. Undervisningen i Hanans timer er variert. Hun er en glimrende formidler og underviser av matematikk, og gir oppgaver basert på realistiske og hverdagslige kontekster. Hun supplerer lærebøker og tradisjonelle oppgaver med egne videoer, matematiske spill og matematikkleker. Lofsrud ungdomsskole har en stor andel minoritetsspråklige elever som kommer til skolen med svært ulik faglig bakgrunn. Hanan møter slike faglige utfordringer med å hjelpe alle elevene til å lykkes på sitt nivå og utvikle seg videre.

Hanan ser at det er viktig å involvere foreldre og foresatte i barnas matematikklæring. Hun har holdt kurs for foreldre og gitt ut boka «Mattehjelperen – Leksehjelp for foreldre og elever på ungdomsskolen». Hun står til disposisjon for elever og foreldre sent og tidlig, og hun svarer alltid når de kontakter henne. Hanan gir gratis leksehjelp på to bibliotek. Det er mange elever som benytter seg av dette. Dessuten tilbyr hun hjelp på Facebook-siden «Matematikkhjelperen». Hun er også spaltist i Aftenposten Junior, hvor hun skriver en «matematikksak» annenhver uke. I tillegg holder hun kurs for pedagoger, skoleledere og foreldre.

Hanan er en stor ressurs for Lofsrud ungdomsskole. Hun er innovativ og nytenkende som matematikklærer, med ekstraordinær lidenskap for å motivere til læringsglede og interesse for matematikkfaget. Hun er et forbilde for mange.