08-Følger og rekker

Videoer

1 Følger og rekker 12:42
2 Aritmetiske rekker 13:10
3 Geometriske rekker 13:16