Linjer i planet

07.10.2015

Innhold.

1. Forklaring om ligningene av rette linjer i planet illustrert av grafer på ortogonale akser. Uttrykk for gradient og forskjellige former for ligning for rette linjer. 00:00 - 06:43)

2. Noen eksempler på å bruke likningene til å utlede likningen av rette linjer (06:43-11:39)

03-Koordinatsystemet i planet

1 Koordinatsystem 8:43
2 Linjer i planet 11:39
3 Avstand mellom punkter 12:09
4 Sirkler i planet 12:44