Kvadratsetningene

07.10.2015

Innhold: Beskrivelse av kvadratsetninger 00:00-01:00; Første kvadratstning, eksempel 01:00-02:00; Andre kvadratsetning eksempel 02:00-03:26; konjugatsetning eksempel 03:26-04:55; Faktorisere utrykk til kvadratsetninger tre eksempler 04:55-11:17.

02-Grunnleggende mengdelære og algebra

1 Mengder 6:48
2 Mengdeoperasjoner 8:47
3 Tallmengder 9:17
4 Kvadratsetningene 11:54
5 Å fullføre kvadratet 10:00
6 ABC-formelen 22:18
7 Brøkregning 22:02
8 Implikasjon og ekvivalens 10:29
9 Regning med røtter 19:52