Logaritmer

23.09.2015

1.Hva er en eksponential likning? En introduksjon til logaritmer, betydningen og definisjonen av 'logaritme' reglene for logaritmer. (00: 00-04: 45)

2. Logaritmer med base 10 og med base 'e', (Euler nummer) (04: 45-12: 57)